Máme vypracovaný bezpečnostný projekt v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení, v súlade s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 165/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby a v súlade s bezpečnostnými štandardmi, platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.