Pokročilé vyhľadávanie
Ďalšie možnosti vyhľadávania
našli sme 0 výsledok
Výsledky vyhľadávania

Predali ste nehnuteľnosť? POZOR, aby ste nedoplatili na nevedomosť. Aj jeden deň Vás môže stáť tisíce eur.

Pridané georeality na 5. marca 2020
| Rady
| 0

Pri dani z príjmu je dôležité obdobie päť rokov.

Všetky tieto podmienky vymedzuje Zákon o dani z príjmov. Pozrime sa teda spoločne ktoré podmienky to sú:

 • Pri predaji nehnuteľnosti pred uplynutím 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

POZOR: platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy

 • Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením ( tvz. v druhom rade) pred uplynutím 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

 

Predaj nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľnosti

Ak ste predali nehnuteľnosť do doby 5 rokov od nadobudnutia budú mať nasledujúce riadky pre vás cenu zlata. Pri predaji a následnom zdanení príjmov máte legálnu možnosť znížiť daň. Zákon o dani z príjmu vám pritom ponúka širokú škálu možností ako znížiť základ dane a ušetriť:

 • Pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je výdavkom zaplatená kúpna cena
 • Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena zistená v čase nadobudnutia (znalecký posudok, rozhodnutie o dedičstve:
 • Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu alebo nebol oslobodený.
 1. Za predpokladu, že tento príjem bol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
 2. Ak by príjem nebol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie, resp. údržbu nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (právne služby, poradenstvo)
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť náklady na jej obstaranie alebo výrobu (stavba domu vo vlastnej réžii)

Ak ste nehnuteľnosť kúpili na hypotéku je potrebné vedieť nasledovné informácie:

 • Pri predaji je možné uplatniť aj výdavky z úrokov na úver od banky, resp. sporiteľne
 • Zároveň je možné zahrnúť aj iné výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

Ak nehnuteľnosť vlastnia manželia…

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za zahŕňa do základu dane u oboch manželov v rovnakom pomere. Existuje však aj možnosť dohody v inom pomere. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zhrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a slúži na dosiahnutie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozdelí medzi oboch manželov v pomere, v akom ju manželia na túto činnosť využívali. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve sa zarátava podľa jednotlivých pomerov. V rovnakom pomere sa zarátavajú aj výdavky.

Ešte drobnosť na záver

V daňovom priznaní uvediete príjem za predaj nehnuteľnosti a zároveň aj zodpovedajúce náklady. Ak sú náklady vyššie ako príjem v daňovom priznaní sa na stratu neprihliada.

 

 • Vyhľadať nehnuteľnosť

  Ďalšie možnosti vyhľadávania

Porovnaj zoznamy