kliknutím aktivujete priblíženie
načítavam…
Nenašli sme žiadne výsledky
otvorená mapa
vyhliadka plán satelit Hybrid terén Moja poloha Celá obrazovka Predchádzajúce Ďalšie
Výsledky vyhľadávania

Predali ste nehnuteľnosť? POZOR, aby ste nedoplatili na nevedomosť. Aj jeden deň Vás môže stáť tisíce eur.

pridané georeality na 5. marca 2020
0

Pri dani z príjmu je dôležité obdobie päť rokov.

Všetky tieto podmienky vymedzuje Zákon o dani z príjmov. Pozrime sa teda spoločne ktoré podmienky to sú:

 • Pri predaji nehnuteľnosti pred uplynutím 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

POZOR: platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy

 • Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením ( tvz. v druhom rade) pred uplynutím 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia

 

Predaj nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľnosti

Ak ste predali nehnuteľnosť do doby 5 rokov od nadobudnutia budú mať nasledujúce riadky pre vás cenu zlata. Pri predaji a následnom zdanení príjmov máte legálnu možnosť znížiť daň. Zákon o dani z príjmu vám pritom ponúka širokú škálu možností ako znížiť základ dane a ušetriť:

 • Pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je výdavkom zaplatená kúpna cena
 • Pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena zistená v čase nadobudnutia (znalecký posudok, rozhodnutie o dedičstve:
 • Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu alebo nebol oslobodený.
 1. Za predpokladu, že tento príjem bol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
 2. Ak by príjem nebol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie, resp. údržbu nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (právne služby, poradenstvo)
 • Pri predaji nehnuteľnosti môžete uplatniť náklady na jej obstaranie alebo výrobu (stavba domu vo vlastnej réžii)

Ak ste nehnuteľnosť kúpili na hypotéku je potrebné vedieť nasledovné informácie:

 • Pri predaji je možné uplatniť aj výdavky z úrokov na úver od banky, resp. sporiteľne
 • Zároveň je možné zahrnúť aj iné výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

Ak nehnuteľnosť vlastnia manželia…

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za zahŕňa do základu dane u oboch manželov v rovnakom pomere. Existuje však aj možnosť dohody v inom pomere. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zhrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a slúži na dosiahnutie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozdelí medzi oboch manželov v pomere, v akom ju manželia na túto činnosť využívali. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve sa zarátava podľa jednotlivých pomerov. V rovnakom pomere sa zarátavajú aj výdavky.

Ešte drobnosť na záver

V daňovom priznaní uvediete príjem za predaj nehnuteľnosti a zároveň aj zodpovedajúce náklady. Ak sú náklady vyššie ako príjem v daňovom priznaní sa na stratu neprihliada.

 

 • Vyhľadať nehnuteľnosť

  Možnosti vyhľadávania

Porovnaj zoznamy